ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา

📕 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา


📰 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. พลตรี​ ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่​ 5 /ผู้​บังคับ​หน่วย​เฉพาะกิจ​สงขลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ในพื้นที่อำเภอนาทวี ในการปฏิบัติภารกิจห้วงเทศกาลวันสงกรานต์ 7 วันอันตราย เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  ณ  จุดบริการประชาชน หน้าที่ว่าการ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา🔹 ต่อมา เวลา 11.00 น. ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่​ 5 /ผู้​บังคับ​หน่วย​เฉพาะกิจ​สงขลา ได้เดินทางต่อไปยัง ฝายชะลอน้ำ บ้านวังใหญ่ปลายรำ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการก่อสร้าฝายชะลอน้ำ และสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 พร้อมรับพรจาก พระครูสุวัฒนาภรณ์ (อาจารย์ภัตร อริโย) เจ้าอาวาสวัดนาทวี 🔸 จากนั้น เวลา 11.30 น. พลตรี​ ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่​ 5 /ผู้​บังคับ​หน่วย​เฉพาะกิจ​สงขลา เดินทางไปยังค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมการของหน่วย ร.5 พัน.3 ในการสนับสนุนสถานที่ ให้กับทางจังหวัดสงขลา เพื่อจัดตั้งเป็น โรงพยาบาลสนาม ระยะที่ 2 ของจังหวัดสงขลา  

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสวนแก้ว

💛❤️ ร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสวนแก้ว ❤️💛


🍥 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาฯ ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ (โบสถ์) ของวัดสวนแก้ว (วัดปูแหล) ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และเนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญในการยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยพุทธ จึงได้ร่วมกันปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งเป็นการ “ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา” ให้อยู่คู่กับชุมชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
📌 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของศาสนสถานและเป็นการสร้างสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และเกิดเป็นประโยชน์ของชุมชนโดยส่วนรวมต่อไป

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

แม่ทัพภาคที่ 4 อวยพรพี่น้องมุสลิม ในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮิจเราะห์ศักราช 1442

🌕🌙⭐️ แม่ทัพภาคที่ 4 อวยพรพี่น้องมุสลิม ในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ⭐️🌙🌕💂‍♀️ พลโท​ เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ส่งความปรารถนาดีไปประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการอวยพรให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถประกอบศาสนกิจครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักศาสนา
📌📌 ในนามของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขออวยพรให้ทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงสามารถปฏิบัติศาสนกิจ ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐอย่างเต็มกำลัง อยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ”​ 📌📌

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา พบปะเสวนาผู้นำชุมชน สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 ในห้วงเทศกาลสงกรานต์และเดือนรอมฎอน

🤝 หน่วยเฉพาะกิจสงขลา พบปะเสวนาผู้นำชุมชน สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 ในห้วงเทศกาลสงกรานต์และเดือนรอมฎอน
👉 วันนี้ (11 เมษายน 2564) เวลา 14.00 น. ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน หมู่ที่ 2 บ้านควนหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลตรี ศานติ​ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พบปะเสวนา ร่วมกับส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ขับเคลื่อนชุมชน CBTx ชี้แจงสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในรอบ 6 เดือน พร้อมเน้นย้ำมาตรการดูแลพื้นที่ช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนมาตรการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่

💂‍♂️ พลตรี ศานติ​ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า ภาพรวมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจสงขลาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมที่ผ่านมา ไม่มีเกิดขึ้น เนื่องจากมีการทำงานร่วมกันของทหาร ตำรวจ พลเรือน และภาคประชาชน ซึ่งนโยบายของหน่วยคือ กำลังภาครัฐต้องเคลื่อนที่ ยิ่งเคลื่อนที่มากยิ่งทำให้ความอิสระเสรีของผู้ก่อความไม่สงบน้อยขึ้นเท่านั้น และในห้วงที่ผ่านมาได้มีการจับกุมและขยายผลผู้นำ ผู้ก่อเหตุ รวมถึงผู้สนับสนุน จึงทำให้ประชาชนทุกคนมั่นใจที่จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยดี ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ แจ้งเบาะแส ข่าวสารให้กับภาครัฐ ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาไม่เกิดเหตุความรุนแรงขึ้น ซึ่งวันนี้มาพูดคุยร่วมเสวนากับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน เนื่องจากใกล้เข้าสู่ห้วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์แล้ว จึงอยากเพิ่มความไว้วางใจ อำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ในการที่จะจัดเวรยาม และเฝ้าระวังพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ความปลอดภัยบังเกิดสูงสุด


📌 สำหรับในห้วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ได้มีการเน้นย้ำประชาชนหากมีการเดินทางไปต่างจังหวัดต้องรายงานตัวกับประธานชุมชน และเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง รวมทั้งทำการกักตัว สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพื่อระมัดระวังให้มากขึ้น การประกอบศาสนกิจต่างๆ ต้องมีการเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อก้าวผ่านการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล​สงกรานต์​ ย้ำ! มาตรการ​ป้องกัน COVID -19


📝 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล​สงกรานต์​ ย้ำ! มาตรการ​ป้องกัน COVID -19


▶️ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน ด่านตรวจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 ในช่วงเทศกาล​สงกรานต์​ และเตรียมการเข้าสู่เดือนรอมฎอน ในพื้นที่นราธิวาส ทั้ง 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสาคร และ อำเภอรือเสาะ จำนวน 3 ด่านตรวจ ประกอบด้วย ด่านตรวจร่วมกาหลง, ด่านตรวจร่วมฯ ชุดคุ้มครองตำบลเรียง (ชคต.เรียง) และด่านตรวจร่วมฯ ชุดคุ้มครองตำบลสุวารี (ชคต.สุวารี) ซึ่งเป็นจุดให้บริการ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน การบริการพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจที่เป็นจิตอาสา เสียสละ พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID -19 ระลอกที่ 3 ของประเทศ ไทย จึงยกระดับเพิ่มมาตรการ เฝ้าระวังและป้องกันในพื้นที่เสี่ยงเป็นพิเศษ โดยให้กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด▶️ ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้มอบเครื่องดื่ม อาหารว่างและอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในห้วงเทศกาลสงกรานต์ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทั้งในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ขอส่งต่อความปรารถนาดีให้กับประชาชนทุกท่าน เดินทางอย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 อย่างเคร่งครัด
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ไทยรัฐออนไลน์

โพสทูเดย์

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More