ติดตามความคืบหน้าในการจัดทำเตียงนอนชั่วคราวแบบไม้ไผ่ เพื่อให้การสนับสนุนกับแก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่

💐 ติดตามความคืบหน้าในการจัดทำเตียงนอนชั่วคราวแบบไม้ไผ่ เพื่อให้การสนับสนุนกับแก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่


🍂 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. พันเอก โกเมธ  รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4707  ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดทำเตียงนอนชั่วคราวแบบไม้ไผ่ โดยกำลังพลของหน่วยได้จะทำเตียงนอนไม้ไผ่ เพื่อให้การสนับสนุนกับแก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ในการรองรับผู้ป่วย, ผู้สุ่มเสี่ยงจากการใกล้ชิดฯ ที่จะมาเข้ารับการรักษา / สังเกตอาการ โดยการจำกัดพื้นที่ (กักตัว) จากสถานการณ์ในปัจจุบันมีผู้ป่วย / ผู้ใกล้ชิด เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
🍄 ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่ 47 ให้การสนับสนุนในการสร้างเตียงนอนดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน และทีมบุคลากรทางการแพทย์อีกทางหนึ่ง โดยได้ดำเนินการจัดหาไม้ไผ่ในพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำเป็นเตียงนอนด้วยวัสดุไม้ไผ่แบบชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด โดยได้รับการสนับสนุนไม่ไผ่จากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่47
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ ศอ.บต. รับมอบยาแคปซูลฟ้าทลายโจร และกระชายขาว จากบริษัท ธนัทเฮิร์บพานิชย์ จำกัด และสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่วง covid-19 ก่อนเดินหน้าส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ จชต.

☘️ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ ศอ.บต. รับมอบยาแคปซูลฟ้าทลายโจร และกระชายขาว จากบริษัท ธนัทเฮิร์บพานิชย์ จำกัด และสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่วง covid-19 ก่อนเดินหน้าส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ จชต.


💂‍♂️ วันนี้ (23 ตุลาคม 2564) เวลา 10.30 น. ที่ หน้าอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการรับมอบยาแคปซูลฟ้าทลายโจร จำนวน 5,000 ขวด และกระชายขาว จำนวน 3,000 ขวด พร้อมทั้งเครื่องบริโภค จาก เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย, บริษัท ธนัทเฮิร์บพานิชย์ จำกัด และสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเฝ้าระวังยับยั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่🎯 ทั้งนี้ พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 4 ครอบครัว พร้อมทั้งยังได้สอบถามความเป็นอยู่ ตลอดจนแนะนำการปฏิบัติตนตามมาตรการในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 กับครอบครัวดังกล่าว ก่อนมอบยาแคปซูลฟ้าทลายโจร กระชายขาว เครื่องบริโภคให้แก่ครอบครัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย


#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

พิธีเปิดป้ายวัดศรีภิญโญศรัทธาราม บ้านเจริญธรรม ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

🎉 พิธีเปิดป้ายวัดศรีภิญโญศรัทธาราม บ้านเจริญธรรม ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส


📌 วันนี้ (23 ตุลาคม 2564 ) เวลา 09.39 น. ที่วัดศรีภิญโญศรัทธาราม บ้านศรีภิญโญ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้แทน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเปิดป้ายวัดศรีภิญโญศรัทธาราม พร้อมทั้งร่วมพิธีสักการะเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีจัดประกาศตราตั้งวัด มอบใบตราตั้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีประจำปี 2564 โดยมี พระครู พระครูสุนทรธรรมมาวัตร รักษาการเจ้าคณะอำเภอ จังหวัดนราธิวาส / เจ้าอาวาสวัดสวนธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมี นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด📌 สำหรับวัดศรีภิญโญศรัทธาราม เป็นวัดอยู่ในพื้นที่บ้านย่อยที่แยกจากบ้านธรรมเจริญเป็นพื้นที่ถิ่นธุระกันดาร ตำบลโคกสะตอ ที่มีชาวไทยพุทธมาจับจองพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อชุมชนมีการขยายใหญ่ขึ้นจำเป็นต้องมีการประกอบศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือชาวบ้านคณะญาติโยมไทยพุทธ ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์และปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนได้สร้างวัดมีพื้นที่จำนวน 21 ไร่ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารช่างสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมพรานที่ 46 เป็นกำลังหลักในการก่อสร้างวัด ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ และได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีพระสมุห์นพเดช ฐิตเตโช เจ้าอาวาสวัดศรีภิญโญศรัทธาราม เป็นพระสงฆ์ผู้รับมอบ ประกาศตราตั้งในครั้งนี้ โดยตลอดพิธีมีพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม ร่วมกันประกอบอาหารเลี้ยงผู้มาร่วมงาน เนื่องจากหมู่บ้านศรีภิญโญถือเป็นชุมชนไทยพุทธที่ล้อมรอบด้วยชุมชนมุสลิมโดยอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ภายในวัดยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ พร้อมทั้งนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้การแจกจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชนบ้านศรีภิญโญในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย


📌 ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำบุญและปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามต่อไป#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกครบรอบ 111 ปี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม

💌 แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกครบรอบ 111 ปี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 


📝 วันนี้ (23 ตุลาคม 2564) เวลา 08.30 น. ณ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย คุณคนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกครบรอบ 111 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย ตั้งแต่เถลิงถวัลยราชสมบัติ จนกระทั่งเสด็จสวรรคตในวันที่ 23 ตุลาคม ทั้งนี้ได้กล่าวถวายพระเกียรติคุณ และวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 โดยมี ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง เหล่าสมาคมแม่บ้านทหารบก และกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด


❇️ จากนั้นเวลา 10.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 พร้อมคณะ เดินทางต่อยัง วัดประดู่พัฒนาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ได้ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืชโดยรอบ เพื่อความสะอาด สวยงามต่อพื้นที่ต่อไป

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับพลทหาร ก่อนปลดประจำการ

🎯 ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับพลทหาร ก่อนปลดประจำการ


👉 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 นำกำลังพลทหารกองประจำการ ผลัดที่จะปลดประจำการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนต่างๆ เพื่อให้กำลังพลฯ ได้มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพและสามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพ และเป็นแนวทางสร้างอาชีพเสริมเมื่อปลดจากกองประจำการไปแล้ว
📌 ทั้งนี้ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ได้ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบก ซึ่งทหารกองประจำการถือว่าเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพ ได้รับการปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนาทักษะฝีมือให้มีความรู้ ความสามารถ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งให้แก่ทหารกองประจำการ ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพภายหลังจากปลดประจำการ💟 สำหรับการจัดการฝึกอบรมฯวิชาชีพครั้งนี้ ทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พศจิกายน 2564 นี้ มีความดีใจที่ทางหน่วยต้นสังกัดได้เห็นความสำคัญ และได้จัดการอบรมวิชาชีพให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสริมอาชีพและเป็นรายได้เสริมได้ เมื่อปลดประจำการไปแล้ว ซึ่งทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวต่อไป


#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ไทยรัฐออนไลน์

โพสทูเดย์

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More