วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 17 ตุลาคม 2562)

📌กอ.รมน.ภาค 4  ส่วนหน้า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 17 ตุลาคม 2562)📌กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ 37 อำเภอ (ศปร.อ. 37 อำเภอ) ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 18 ตุลาคม 2562  ดังนี้

☘️ 1. การบังคับใช้กฎหมาย สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ ผู้ค้ารายใหญ่ 184 ราย, ผู้ค้ารายย่อย 4,031 ราย  รวมผู้เสพ 19,351 ราย

☘️ 2.  ตรวจยึดของกลางยาบ้า 2,444,932 เม็ด, กัญชา 25.537 กิโลกรัม, ใบกระท่อม 19,074.895 กิโลกรัม, น้ำกระท่อม 16,096.728 ลิตร, ยาไอซ์ 41.511  กรัม, ยาแก้ไอ 24,239 ขวด แบ่งบรรจุ จำนวน 25,074.490 ซีซี., เฮโรอีน 39.009 กิโลกรัม, ยาอี 104.17 เม็ด รวมผู้ต้องหาทั้งหมด 8,374 ราย

☘️ 3. การดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด ที่สมัครใจรายงานตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง เพื่อเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จำนวน 15,153 ราย, กระบวนการบำบัดฟื้นฟู 13,754 ราย, ติดตามบำบัดฟื้นฟู 8,210 ราย และ ส่งเสริมอาชีพ 332 ราย

📌📌กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งการซื้อ จำหน่าย หรือการเสพ ขอให้แจ้งมา ที่ ตู้ปณ. 41 ปณจ. เมืองยะลา จ.ยะลา ระบุเบาะแสให้ชัดเจนไม่ต้องลงชื่อแต่อย่างใด   ยาเสพติด ภัยร้ายทำลายชีวิต ร่วมกันส่งคืนคนดีสู่อ้อมกอดของครอบครัว

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า


กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำกำลังพล และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์


📌กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำกำลังพล และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์


👉👉เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ที่ลานปฏิบัติธรรม เขาพระศรีศากยมุณีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก รักชาติ  รัตนาศักดิ์ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญบุญไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเย็นเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันพระ โดยมีกำลังพล และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 

📌กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจพุทธ ศาสนิกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนผู้นำเครือข่ายพี่น้องไทยพุทธ  ในพื้นที ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลดี และเกื้อกูลต่อการแก้ปัญหาให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข


#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 4 เป็นประธาน เปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


📌แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 4 เป็นประธาน เปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 


👉วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. ลานกิจกรรมนักศึกษาชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 4  เป็นประธาน เปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะความคิด และความรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการบริหารชมรม และนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, เยี่ยมชมศูนย์ นิทรรศการ ติดตามการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริต่อโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของชมรม มรย.จิตอาสา และเปิดการบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย พลตรีปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บัญชาการกรมมฑลทหารบกที่ 46 ,พลตำรวจตรี ปิยวัฒน์ เฉลิมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, นางสาวสุนารี บุญชุบ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกว่า 1200 คน  


👉👉จากนั้น พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 4 ได้เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ตลอด ทำจนบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดลานวัฒนธรรม และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิยาลัยราชภัฏยะลา 📌📌ศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดตั้งขึ้นตามแนวพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างสถาบันการศึกษา กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ โดยให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังจิตอาสาให้กับนักศึกษา น้อมนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผ่านกิจกรรมจิตอาสา โดย ชมรม มรย.จิตอาสา เป็นชมรมที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา มุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความคิด และความรับผิดชอบ และเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาจิตอาสาในการทำกิจกรรมจิตอาสาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาติต่อไป  ปัจจุบันมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประมาณ 1,200 คน ได้ดำเนินการทำกิจกรรมจิตอาสา ทั้งจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานพิเศษ สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน เมล็ดพันธุ์พระราชทาน สู่ทหารชายแดนใต้


รับชม รายงานพิเศษ สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน เมล็ดพันธุ์พระราชทาน สู่ทหารชายแดนใต้ ออกอากาศวันที่ 21 ต.ค.62 เวลา 12.00 – 12.30 น. ช่วงข่าวภาคเที่ยง ทาง ททบ.5 โดยทีมงาน

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

119 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2562

119 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2562

▶️สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระนามเดิมว่า "สังวาลย์" พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 เข้าศึกษาที่ โรงเรียนศึกษานารี แต่ศึกษาได้ไม่นาน ก็ถูกส่งไปศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยา
.พ.ศ. 2456 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงตัดสินพระทัยเข้าโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช จากนั้นทรงได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาวิชาพยาบาลต่อที่ โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
▶️ขณะที่ศึกษาวิชาแพทย์ปีที่ 1 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ได้พบนางสาวสังวาลย์ เกิดพอพระทัย จึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสกสมรสตามกฎมณเฑียรบาลกับนางสาวสังวาลย์
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2463 ได้มีพิธีอภิเษกสมรสที่วังสระปทุม
👩‍⚕ พระราชกรณียกิจ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุ
.
ทรงก่อตั้ง "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์"(พอ.สว.) หรือที่เรียกกันว่า แพทย์กระเป๋าเขียว ให้บริการตรวจรักษาชาวบ้านตามท้องถิ่นต่างๆ ที่กันดารห่างไกล ไม่ได้รับเงินเดือน หรือ ค่าตอบแทนใดๆ
.🗣ปัจจุบัน คือ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
.
💡 ทรงก่อตั้งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เพื่อแก้ปัญหาความ “เจ็บ จน ไม่รู้” อย่างบูรณาการและครบวงจร
.
👉👉 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ มูลนิธิถันยรักษ์ ที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้เป็นสถานที่ตรวจวินิจฉัยเต้านม
.
👩‍⚕พระราชกรณียกิจ ด้านการศึกษา
.
👥 ทรงก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยพระราชทานทรัพย์ของพระองค์เอง ปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดูแลโครงการนี้แทน
.
👥 ด้านการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชูปถัมภ์และทรงจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เพื่อเป็นรายได้สงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก
.
🏅ปี 2543 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) บันทึกให้สมเด็จย่าเป็น “บุคคลสำคัญของโลก” ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
.
🙏🙏 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวรรคตวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538 สิริพระชนมายุ 94 พรรษา

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ทอดกฐินสามัคคี ผู้รับอิ่มใจผู้ให้อิ่มบุญ

📚 20 ต.ค.62 📚
▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ โบราณสถานวัดขุนโขลง ตำบลหัวตะพานอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารจตุรมุขพระพุทธชินราช โดยมีพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง ร่วมอนุโมทนาบุญ จัดพุ่มกฐินสามัคคี ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


▶️ โบราณสถานบ้านขุนโขลง หรือวัดขุนโขลง เป็นโบราณสถานในพุทธศตวรรษที่ 22 – 23 มีปรากฎเป็นซากเจดีย์ขนาด 6 x 6 เมตร ตามคำบอกเล่าจากชาวบ้านในพื้นที่ เชื่อกันว่าเป็นหมู่บ้านด่านหน้าของเมืองนคร เป็นยุทธภูมิชุมนุมนักรบ เพื่อป้องกันบ้านเมืองในสมัยโบราณ และช่วงหนึ่งเคยถูกใช้เป็นป่าช้าสำหรับฝังศพ จนมีการบูรณะสืบกันมา ปัจจุบันเป็นวัดที่กำลังพัฒนา มีการจัดสร้างวิหารจตุรมุขเพื่อรองรับการประกอบศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนในทุกโอกาส ซึ่งมีพระอาจารย์พรชัย ฐิตชโย เป็นเจ้าอาวาส■

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

📌แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี​ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่


📌แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี​ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่


📚 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม​ 2562​ เวลา​ 12.30 น. 📚 ที่ วัดสุธรรมาราม (วัดสระใหญ่) ตำบล​ฉลอง อำเภอ​สิชล จังหวัด​นครศรีธรรมราช
พลโท​ พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์​ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี พร้อมด้วย ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์​ เพื่อ​ทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์วัด​ ตลอดจนเป็นการสร้างความสมานสามัคคีของชุมชน


▶️ สำหรับ​ประเพณีการทอดกฐิน ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณกาล ชาวพุทธทุกคนล้วนมีความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพุทธศาสนา และในทุกๆ ปีหลังออกพรรษา ต่างพากันไปทอดกฐินตามวัดต่างๆ เป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดจวบจนวันนี้


▶️ หลังจากนั้น​ แม่ทัพ​ภาค​ที่​ 4​ พร้อมด้วย ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ และมอบเงินช่วยเหลือแก่คนชรา ผู้ป่วยยากไร้ โดยมี พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ อำเภอ​สิชล จังหวัด​นครศรีธรรมราช และใกล้เคียงร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากShare

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More